En slumrande tillvaro i dunklet

Vattnet är tämligen jämnvarmt under isen, ett par grader på plussidan. Det varmaste vattnet tyngs tungt ner till bottnen och alldeles under isen är vattnet som svalast, uppemot noll. Vid kalla perioder tjocknar isen också på undersidan. Efter vattnets höstcirkulation finns det rejält med syre och organismer som lever ett stillsamt liv behöver inte mycket av det. Snön som faller på isen hindrar ljuset från att nå vattnet och under isen härskar en skymningsmörk fiskarnas polarnatt.

Isvinter / Bild: E. Kosonen
Isvinter / Bild: E. Kosonen