Fåglarna transporterar frön

Vinterståndarnas frön är en viktig näringskälla för många fåglar som övervintrar i Runsala. Till exempel äter steglitsorna, gråsiskorna, grönfinkarna och domherrarna dem gärna. Samtidigt har de sönder växtens blomställningar och frigör en del av fröna i vinden. En del av vinterståndarna utnyttjar också däggdjur vid fröspridningen. Till exempel ullkardborrens hela blomkorg fastnar lätt i ett förbigående djurs ludna vinterpäls och på så sätt smugglas fröerna till nya landskap.

Vinterståndare / Bild: A. Kuusela
Vinterståndare / Bild: A. Kuusela
Domherrehona / Bild: V-M. Suhonen
Domherrehona / Bild: V-M. Suhonen