Fågellivet återuppstår igen under våren

Under korta vinterdagar syns inte mycket rörelse. Havsörnen kan flyga förbi på sin patrullrunda och en ensam kråka sätter sig på en sten. Vintern fortsätter ändå inte i evighet. På vårvintern då dagarna blir längre anländer gråtrutarna bland de första flyttfåglarna. Gråtrutarna kan iakttas på Kukkarokivi där de redan i februari reserverar sina bekanta häckningsplatser under ljudligt skriande. Andra flyttfåglar är också redan på väg tillbaka och snart skakar havet av sig istäcket. Bara några veckor tills nästa häckningsperiod börjar!

Kolkka / Bild: A. Kuusela
Kolkka / Bild: A. Kuusela
Kråka på ett skär / Bild: A. Kuusela
Kråka på ett skär / Bild: A. Kuusela
Svanpar / Bild: V-M. Suhonen
Svanpar / Bild: V-M. Suhonen