Runsala förbereder inför vintern

Trädens höstfärger är det tydligaste hösttecknet i Runsalas ädellövskogar och lundar. Ekens löv torkar och blir gyllenbruna, men lönnen, almen och linden kan ha stiliga höstfärger. Slutligen tappar träden ändå alla löv och sommarens gröndunkla skog blir åter ljusare.

För många djur är Runsalas vinter alltför hård och de flyttar till varmare landskap. Av arterna som blir kvar går en del i dvala och andra uthärdar vintern med hjälp av matförråden de samlat under sommaren, en varm päls och ett skyddat bo. De minsta växterna övervintrar under marken eller som köldtåliga frön. För svamparna är sensommaren och hösten blomstringstid och deras fruktkroppar dyker upp i mängder ur marken.