Livet blir lugnare på strandängarna och i havsvikarna

De omfattande vassruggarna som kantar Runsalas grunda havsvikar gulnar när växterna lagrar klorofyll i rotsystemen inför nästa växtperiod. Det svalare vattnet och minskade ljuset får också de submersa växterna under vattenytan att vissna. Flyttande sjöfåglar och vadare stannar ännu i viken för att vila och fylla på energiförrådet, men snart sprider de sina vingar igen och fortsätter sin resa. Betesdjuren som skött strandängen under hela sommaren flyttas in när ängsväxternas tillväxt avtar. Boskap, får och hästar har gjort ett viktigt naturvårdsarbete genom att hålla ängen öppen. Deras uppgift kompletteras nu av vitkindade gäss, som under hösten kan ses äta i tusental på strandängen längs Runsalas strandpromenad.