När vattnet svalnar blir livet i dammarna lugnare

Vattnet i små grunda dammar och våtmarker kyls snabbt ner. Redan de första kalla nätterna får deras värme att försvinna som dis i luften och de kortare dagarna kan inte ersätta denna förlust. När vattnet blir svalare avtar sommarens intensiva liv: strandväxterna vissnar, men trots det kilar ännu några ryggradslösa i vattnet eller flyger över vattenytan. Även de växelvarma grodornas rörelser blir långsammare. Inom kort drar även de sig tillbaka i bottenleran för att gå i dvala under vintern inför nästa vår.