Fågelskäret blir ödelagt

De kortare dagarna gör fåglarna rastlösa: snart måste de styra näbben söderut. Även ungarna som vuxit upp vid Runsalas vatten under sommaren är redan tillräckligt stora för att klara av den långa flygresan. Tärnorna flyttar i huvudsak redan i augusti och efter dem försvinner storskarven som häckat på Runsalas skär. Gråtrutarna, havstrutarna, fiskmåsarna, en del andfåglar och knölsvanarna har däremot ännu ingen brådska. De piggar upp den tystnande fågelvärlden och flyttar söderut först när vintern är runt hörnet. Under isfria vintrar påträffas individer av vissa arter, såsom storskrake, gråtrut, gräsand eller knölsvan, året runt i vattnen utanför Runsala.