Den allt svalare hösten får slutligen värmen att avta även i havet

De kortare och svalare dagarna speglas också under ytan, trots att Erstan fryser betydligt långsammare än små sjöar. Först blir ytvattnet svalare, vilket simmarna vid Saro udde snabbt lägger märke till. Det avtagande ljuset bromsar växternas assimilation, planktonalgerna dör bort och allteftersom hösten fortskrider klarnar vattnet ofta. Det svalnande vattnet får många fiskar att aktiveras och stiga närmare ytan och stränderna.

Allteftersom hösten fortskrider tilltar vinden. På Erstans 20 kilometer breda havsfjärd bildas fina vågor av sydliga och sydvästliga vindar. De blandar i synnerhet vattenmassorna nära stranden och i slutet av oktober sjunker hela vattenpelarens temperatur från ytan till bottnen till under 10 grader.