Ängs- och gräsmarksväxternas osynliga vintersömn

Runsalas ängar och gräsmarker är ett kungarike för örtstammade växter. Under hösten vissnar ändå växterna, den ena efter den andra. Växterna kan inte flytta söderut under vintern, utan de måste klara sig här året runt. De överlever vintern som frön eller under jorden som rotsystem, rotstockar eller lökar. Växter som övervintrar som underjordiska strukturer lagrar stärkelse som reservnäring under hösten inför nästa växtperiod. Växternas frön däremot tål köld och torka mycket bra, men de har mindre reservnäring än stora rotsystem och de gror långsammare. Frönas fördel är däremot att de har möjligheten att spridas till nya växtplatser. Inuti fröets skyddande skal finns början till en ny växt, växtämne, samt en liten mängd reservnäring tills växten ska gro. Ängs- och gräsmarksväxterna existerar alltså även under vintern, men bara i en annan form.