Växer nötter även i Finlands skogar?

Ja! Hasseln är en art som hos oss trivs i varma, skyddade och näringsrika backlundar, och vars utbredning sträcker sig till sydvästra kusten. Busken känns lätt igen på den upprätta formen och de nästan hopväxande 10–20 stammarna samt de ludna och mjuka bladen.

Hasselns nötter är ätliga och tidigare har de i allmänhet använts till mat. Nu för tiden kommer butikens hasselnötter från en närbesläktad art och våra hasselnötter blir till föda åt ekorrar, skogsmöss, nötskrikor och nötkråkor. Höstens skördetider är också en brådskande tid för dem och samtidigt sprider de hasseln till nya livsmiljöer.

Hasseln är vindpollinerad. Den blommar tidigt på våren, i mars–april innan bladen slår ut. Då kan pollen utan hinder sprida sig från ståndarna till honblommorna. Hanblommorna är ungefär 5 cm långa, gula hängen. Honblommorna är små, under 5 mm långa röda tofsar. Hasselns blomning orsakar allergiska symptom hos en del människor.

Hasselns honblomma / Bild: J. Lampinen
Hasselns honblomma / Bild: J. Lampinen