All Runsalas grönska försvinner inte med sommaren

Under hösten lönar det sig att bege sig ut i moskogarna och beundra de olika nyanserna av grönt. De städsegröna granarnas och tallarnas anspråkslösa grönska framhävs i takt med lövträdens höstprakt och senare när de fällt sina löv. Under träden i fältskiktet förblir blåbärsrisets trädartade stjälkar klargröna och lingonriset behåller sina läderartade, djupt gröna blad över vintern. Marken i skogen är täckt av en mjuk sammanhängande mossmatta och på torrare ställen växer den överraskande gröna filtlaven samt islandslaven. All grönska försvinner alltså inte när sommaren är över.

Det är en upplevelse att gå på den tjocka och mjuka mossmattan. Den fjädrar under foten och dämpar effektivt. Finlands vanligaste mossa är väggmossan, som har fått sitt namn efter sitt användningsändamål: väggmossan användes tidigare för att täta väggarna i timmerstugor. En annan vanlig art är husmossan, vars våningslika växtsätt ger ett terrassliknande intryck. En tredje vanlig grupp är olika kvastmossor, som har en krok i toppen som påminner om en kattklo.

Lingon / Bild: A. Kuusela
Lingon / Bild: A. Kuusela
Mossmatta / Bild: E. Kosonen
Mossmatta / Bild: E. Kosonen
Väggmossa (Pleurozium schreberi) / Bild: J. Lampinen
Väggmossa (Pleurozium schreberi) / Bild: J. Lampinen
Husmossa (Hylocomium splendens) / Bild: J. Lampinen
Husmossa (Hylocomium splendens) / Bild: J. Lampinen
Stor kvastmossa (Dicranum majus) / Bild: J. Lampinen
Stor kvastmossa (Dicranum majus) / Bild: J. Lampinen