Skördetider även för kantarellvänner

Kantarellen (Cantharellus cibarius) är en av våra mest populära matsvampar. Den är i huvudsak björkens rotsvamp. Därför är de bästa kantarellplatserna även i Runsala friska moskogar, hagmarker och björkskogar – ljusa ställen där marken är lucker t.ex. längs stigar. Kantarellen kan förväxlas med falsk kantarell (Hygrophoropsis aurantiaca), som är gulaktig och trattformad. Den är också ätlig, men åtnjuter inte samma aktning som matsvamp såsom kantarellen.

Trattkantarell (Craterellus tubaeformis) är mångas favoritsvamp, eftersom den är en platstrogen och hållbar svamp som får riklig skörd. Under milda år kan trattkantarellsäsongen fortsätta långt in på vintern. Trattkantarellen är granens rotsvamp, dvs. den förekommer i granskogar. De bästa platserna i Runsala är friska granskogar, lundar och blandskogar med ett tjockt mosstäcke. Trattkantarellen kan förväxlas med den närbesläktade rödgula trumpetsvampen (Craterellus lutescens) som även den är en läcker matsvamp. Däremot är den lite liknande slemmurklingen (Leotia lubrica) något giftig.

Kantarell / Bild: A. Kuusela
Kantarell / Bild: A. Kuusela
Falsk kantarell / Bild: A. Kuusela
Falsk kantarell / Bild: A. Kuusela
Trattkantarell / Bild: A. Kuusela
Trattkantarell / Bild: A. Kuusela
Slemmurkling / Bild: A. Kuusela
Slemmurkling / Bild: A. Kuusela